Kinh Đô

Tên liên lạc 138 – 142, Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Email
Thành lập
Địa chỉ
Vị trí: 
Thể loại Sản xuất
Số Fax
Quy mô công ty